Hem

Publicerat: 2020-05-29 16:54:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om BrainCool AB: Braincool ökar intäkterna och redovisar nära oförändrad förlust i första kvartalet

Medicinteknikbolaget Braincool redovisar ökade intäkter och en i princip oförändrad förlust i första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 425 procent till 2,1 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev -10,1 miljoner kronor (-11,8).

Resultatet före och efter skatt var -11,7 miljoner kronor (-11,8). Resultat per aktie hamnade på -0,24 kronor (-0,31).

"BrainCool har två affärsområden, hjärnkylning och onkologi. Inom hjärnkylning är sedan tidigare inne i en lanseringsfas med två produkter, Braincool System och RhinoChill, och en kombination av dessa som utvärderas i en internationell hypotermistudie (TTM 2 sub studie). I nästa steg skall bolaget etablera Rhinochill inom ambulansjukvård med en långsiktig vision att etablera produkten i ännu tidigare fas på offentliga miljöer liknande hjärtstartare. Inom onkologi kommer den första produkten till marknaden Cooral System kunna CE-märkas för att motverka Oral Mukosit, efter att bolaget erhållit ett nytt EC-certifikat för invasiva produkter", skriver bolaget om framtidsutsikterna i delårsrapporten.


Braincool, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 2,1 0,4 425,0%
Rörelseresultat -10,1 -11,8
Resultat före skatt -11,7 -11,8
Nettoresultat -11,7 -11,8
Resultat per aktie, kronor -0,24 -0,31

Läs mer om BrainCool AB