Hem

Publicerat: 2020-12-14 09:44:28

Ritzau om Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A / S utökar aktiekapitalet med ett nominellt belopp på 37 500 DKK

Gemstone Capital A/S, som bistod Freetrailer Group A/S i samband med bolagets notering sommaren 2018, har utnyttjat sin rätt i bolagets bolagsordning att erhålla 93 381 teckningsoptioner i bolaget, varav Gemstone Capital har beslutat att utnyttja sin företrädesrätt, som ingår i dessa teckningsoptioner med rätt att emittera 50 000 nya aktier i Freetrailer Group A/S till ett nominellt värde av 37 500 DKK. Teckningskursen för de 50 000 aktierna är 4,5 och den totala köpeskillingen är således 225 000.Aktiekapitalet uppgår nu till 6 936 878,25 DKK med ett totalt antal aktier om 9 248 171Freetrailer

Läs mer om Freetrailer Group A/S