Hem

Publicerat: 2020-06-22 08:48:00

Acousort: Unik teknologi applicerbar på globala marknader - Analyst Group

AcouSort har idag en utvecklad plattformsteknologi som bygger på akustofores, som med hjälp utav ultraljud separerar och isolerar beståndsdelar från blod och andra biologiska prover. Idag säljer Bolaget forskningsinstrument men den stora värdedrivaren de kommande åren är att sälja OEM-komponenter, vilket förväntas utgöra majoriteten av Bolagets framtida intäkter. I ett Base scenario estimeras en omsättning om ca 6,7 MSEK år 2020, vilken förväntas kunna växa successivt kommande åren. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering motiveras ett värde per aktie om 16,0 kr i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om AcouSort AB