Hem

Publicerat: 2020-06-30 13:55:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AB Igrene: Igrene flyttas till observationslistan på Spotlight

Gasprospekteringsbolaget Igrenes aktie och teckningsoption TO 1 flyttas till Spotlights observationslista. Bakgrunden är att Spotlight bedömer att det föreligger osäkerhet kring bolagets verksamhet efter dagens pressmeddelande om stoppad borrning. Spotlight kommer löpande pröva möjligheten att återföra Igrenes finansiella instrument från observationslistan. Det framgår av ett pressmeddelande från marknadsplatsen.

Läs mer om AB Igrene