Hem

Publicerat: 2020-07-01 10:25:01

Absolicon: Ytterligare två ramavtal samt fjärrvärmeprojekt - Analysguiden

Ytterligare ramavtal för tillverkning av T160 har erhållits
Efter vår uppdatering av bolagets Q1-rapport för en dryg månad sedan har Absolicon undertecknat ytterligare två ramavtal vilket gör att totala antalet nu uppgår till sju.

Utvärdering av storskalig fjärrvärme
Energimyndigheten beviljade Absolicon SEK 8 miljoner i så kallad medfinansiering (total investering SEK 16 miljoner) för en demonstrationsanläggning för fjärrvärme i Västernorrlands län. Anläggningen kommer stå klar under 2021 och kunna generera 1 miljon kWh per år. Uppskattningsvis kommer anläggningen att kunna generera ca 25% av Härnösands (tätorten har ca 20 000 innevånare) behov av värme i fjärrvärmenätet en sommardag.

Värdering
Vi ser det som mycket positivt att Absolicon fortsätter teckna ramavtal för leverans av robotiserade produktionslinor för sin solfångare T160 och ser även att den trenden kommer fortsätta under året. Vi gör i dagsläget inga förändringar i våra prognoser eller värdering men noterar en ökad uppsida i takt med att den potentiella installationsbasen växer.

Vi ser fram mot nästa steg där bolaget börja generera intäkter och på allvar bevisar sin affärsmodell. Det bedömer vi skulle vara en viktig milstolpe och omvärdering av Absolicon. Vårt motiverade värde kvarstår idag på 165 kr per aktie med en uppsida på 400 kr per aktie i vårt optimistiska scenario och i vårt pessimistiska scenario ser vi ett motiverat värde på 55 kr per aktie.


Länk till analysen

Läs mer om Absolicon Solar Collector AB