Hem

Publicerat: 2020-07-09 11:45:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Biofrigas Sweden AB: Biofrigas styrelse och ledning tecknar teckningsoptioner

Biogasbolaget Biofrigas årsstämma den 25 juni beslutade att emittera teckningsoptioner till styrelse och nyckelpersoner i bolaget. Styrelsen har beslutat om tilldelning i enlighet med inkomna teckningar. Totalt tecknades och tilldelades 651 808 teckningsoptioner varav till vd totalt 267 866 optioner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Löptiden är tre år och varje option ger rätt till teckning av en aktie till teckningskursen 9,07 kronor. Optionerna har emitterats till marknadsmässiga villkor till ett pris av 85 öre per teckningsoption. Bolaget tillförs genom teckningen 554 037 kronor.

- Jag är tacksam för möjligheten att stärka mitt ägande i bolaget och det kändes självklart att teckna min fulla andel. Jag är också glad över att styrelsen och övriga ledningen investerar ytterligare i bolaget, säger Jonas Stålhandske, vd för Biofrigas.

Läs mer om Biofrigas Sweden AB