Hem

Publicerat: 2020-07-31 09:55:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Safe at Sea AB: Safe at Sea redovisar marginellt positivt rörelseresultat - är på rätt väg

Räddningsbåtstillverkaren Safe at Sea redovisar något minskad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till ett marginellt positivt resultat.

Omsättningen sjönk 7,1 procent till 2,6 miljoner kronor (2,8).

"Till följd av Coronapandemin har vi inte kommit vidare i de större volymaffärerna som vi i tidigare rapporter informerat om. Den något större volymordern om sju SafeRunner-system till en finsk kund som inkom i maj var inte en av de större affärsprocesser som vi tvingas skjuta framåt. Detta innebär att vi fortsatt har stora förhoppningar om att under hösten komma till avslut i en eller flera av de större affärerna", kommenterar bolaget.

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (-0,4), med en rörelsemarginal på 3,8 procent.

Resultatet före skatt var 0 miljoner kronor (-0,4).

Resultatet efter skatt blev 0 miljoner kronor (-0,4).

Resultat per aktie hamnade på 0,000 kronor (-0,093).

Vad gäller resultatet är man nöjda givet marknadsmiljön.

"Att vi trots inverkan av Coronapandemins globala effekter lyckas prestera ett positivt resultat beror på att vi har anpassat vår verksamhet och inom perioden lyckats komma till avslut i ett antal viktiga affärer avseende båtförsäljning, reparationer och utbildning", kommenterar företaget och fortsätter:

"Det är glädjande för oss att vi nu ser effekterna av tillväxtstrategins åtgärder i form av ett positivt ackumulerat resultat som indikerar att vi är på rätt väg".


Safe at Sea, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 2,6 2,8 -7,1%
Rörelseresultat 0,1 -0,4
Rörelsemarginal 3,8%
Resultat före skatt 0 -0,4
Nettoresultat 0 -0,4
Resultat per aktie, kronor 0,000 -0,093

Läs mer om Safe at Sea AB