Hem

Publicerat: 2020-08-14 14:02:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics håller tidsplanen för MBI01-studien i Helsingborg - vd-brev

Strokespecialisten Medfield Diagnostics har trots den rådande coronapandemin kunnat hantera följderna av pandemin på ett mycket bra sätt och kunnat genomföra ett flertal bra aktiviteter under sommaren. Produktionen av nya och anpassningar av äldre MD-100 har gått bra trots de utmaningar alla underleverantörer har att hantera. Samarbetet med Propoint har fungerat mycket bra vilket också stärker relationen inför framtiden. Det skriver vd Stefan Blomsterberg i ett vd-brev som publiceras på fredagen.

Stefan Blomsterberg framhåller att det är olyckligt att de viktigare konferenserna, som European Stroke Organisation Conference, e-hälsomässan Vitalis och Föreningen för Ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård, FLISA, skjuts på framtiden. Medfield kommer därför att anpassa och utveckla arbetssätten genom online-möten och online-presentationer.

Medfield aviserade den 28 juli att bolaget tecknat en avsiktsförklaring med det amerikanska bolaget Vikand om att att marknadsföra och sälja MD100-teknologin inom sjöfartsbranschen.

- Det är mycket positivt att vi kan hålla tidplanen för MBI01-studien i Helsingborg och att vi kan börja inkludera patienter nu i höst. Det är också spännande med utvecklingen i MINT-studien i England. Vi har länge sett fram emot att alla parter skall bli överens och all dokumentation är nu inskickad till Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA och för etikprövning. Möte med etikprövningen är planerad till den 15 september, kommenterar Stefan Blomsterberg.

- Vi har fått information att de kliniska studierna VGR01 i Göteborg och MODS i Norge kan återgå till normal kapacitet inom några veckor, under förutsättning att nya virusutbrott inte sker. HMRI studien i Australien fortsätter som planerat. Patientdata är viktigt för fortsatt utveckling av algoritmerna och kommer också att användas för slutlig verifiering och validering av MD-100 systemet, avslutar Stefan Blomsterberg.

Läs mer om Medfield Diagnostics AB