Hem

Publicerat: 2020-08-19 08:45:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo Switchtech förbättrar resultatet i andra kvartalet

Teknikbolaget Vadsbo Switchtech redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen sjönk 2,3 procent till 8,4 miljoner kronor (8,6).

Ebitda-resultat blev 0,65 miljoner kronor (-0,6), med en ebitda-marginal på 7,7 procent.

Rörelseresultatet blev 0,0 miljoner kronor (-1,3).

Resultatet efter skatt blev -0,085 miljoner kronor (-0,9).

"Under Q2 noterar jag en minskad aktivitet hos våra kunder, framförallt de som arbetar mot bostadsmarknaden. Detta gäller både våra elgrossister och DIY kunder. Samtidigt har vårt nya affärsområde för större projekt ökat stadig", uppger bolagets koncernchef Henrik Lönner.


Vadsbo Switchtech, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 8,4 8,6 -2,3%
EBITDA 0,65 -0,6
EBITDA-marginal 7,7%
Rörelseresultat 0,0 -1,3
Nettoresultat -0,085 -0,9

Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB