Hem

Publicerat: 2020-08-25 14:19:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics redovisar ökade intäkter och lägre förlust i andra kvartalet

Strokespecialisten Medfield Diagnostics redovisar ökade intäkter och minskad förlust i andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 0,4 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-1,8).

Resultatet före och efter skatt var -1,5 miljoner kronor (-1,8). Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,07).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,1 miljoner kronor (-1,9).

- Produktionen av nya MD-100 och anpassningar av äldre har gått bra trots de utmaningar alla underleverantörer hanterar som ett resultat av pandemin. Samarbetet med Propoint har fungerat mycket bra och det stärker relationen inför framtiden, kommenterar vd Stefan Blomsterberg i delårsrapporten.

- Det är bra att vi håller högt tempo i MBI01-studien i Helsingborg och att vi verkar kunna börja inkludera patienter nu i höst. Det är också spännande med utvecklingen i MINT-studien i UK. Vi har länge sett fram emot att alla parter skall bli överens och nu är all dokumentation inskickad till Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA, i UK. Trots pandemins påverkan verkar det nu som att övriga studier kan drivas med full kapacitet från och med vecka 35 och att vi kan se att nya patientdata blir tillgänglig. Nya data är viktigt för fortsatt utveckling av algoritmerna och kommer bland annat att användas för slutlig verifiering och validering av MD-100 systemet, avslutar Stefan Blomsterberg.


Medfield Diagnostics, Mkr Q2-2020 Q2-2019
Nettoomsättning 0,4 0,0
Rörelseresultat -1,5 -1,8
Resultat före skatt -1,5 -1,8
Nettoresultat -1,5 -1,8
Resultat per aktie, kronor -0,05 -0,07
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,1 -1,9

Läs mer om Medfield Diagnostics AB