Hem

Publicerat: 2020-08-27 08:23:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amhult 2 AB: Amhult 2 rapporterar lägre vinst

Fastighetsbolaget Amhult 2 redovisar högre hyresintäkter men ett något lägre resultat för det andra kvartalet, jämfört med året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 11,1 miljoner kronor (10,4), en ökning med 6,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 8,7 miljoner kronor (7,8), en ökning med 11,5 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 4,6 miljoner kronor (4,7), en minskning med 2,1 procent mot föregående år.

"På grund av den rådande pandemi situationen har covid-19 rabatter utgetts för bolagets del med 314 668 kronor till fyra hyresgäster i utsatta branscher i samband med den statliga hyresrabatten", skriver bolaget


Amhult 2, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Hyresintäkter 11,1 10,4 6,7%
Driftöverskott 8,7 7,8 11,5%
Nettoresultat 4,6 4,7 -2,1%

Läs mer om Amhult 2 AB