Hem

Publicerat: 2020-08-31 14:52:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Provide IT Sweden AB: Provide IT ökar intäkterna och resultatet i första kvartalet

Digitala produktionsbyrån Provide IT redovisar ökande intäkter och resultat i första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, april till juni 2020, jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 9,3 procent till 5,9 miljoner kronor (5,4). Den organiska tillväxten var 7,5 procent.

Rörelseresultatet blev 0,9 miljoner kronor (0,2), med en rörelsemarginal på 15,3 procent (3,7).

Resultatet före skatt var 0,9 miljoner kronor (0,2).

Resultatet efter skatt blev 0,7 miljoner kronor (0,1). Resultat per aktie hamnade på 0,108 kronor (0,017), vilket innebär en ökning med 535,3 procent mot föregående år.

- Glädjande blev det finansiella utfallet bättre än beräknat, framförallt på grund av en fortsatt god efterfråga från bolagets kunder. Kvartalets vinstmarginal har nu ökat till 12,2 procent. Under jämförande period april-juni 2019 var vinstmarginalen 2,1 procent. Detta är en effekt av den planerade kostnadsbesparingen som infördes i föregående period januari-mars 2020, kommenterar vd Bawan Faraj i delårsrapporten.

- Bolaget upplever nu en högre efterfrågan av dess tjänster. Dock är det för tidigt att avgöra om det är lika starkt som innan Covid-19, dvs. innan mars 2020. I kommande kvartal har bolaget utfört fler kostnadsbesparingar och därmed beräknas en högre lönsamhet än under föregående räkenskapsår 2019/2020, fortsätter Bawan Faraj.


Provide IT, Mkr Q1-2020/2021 Q1-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 5,9 5,4 9,3%
Rörelseresultat 0,9 0,2 350,0%
Rörelsemarginal 15,3% 3,7%
Resultat före skatt 0,9 0,2 350,0%
Nettoresultat 0,7 0,1 600,0%
Resultat per aktie, kronor 0,108 0,017 535,3%

Läs mer om Provide IT Sweden AB