Hem

Publicerat: 2020-09-03 13:15:38

Parans: Intäkter tar fart 2021 - Mangold

Intäkter tar fart 2021
Parans Solar Lighting (Parans) som ingått investeringsavtal med kinesiska QPT (Qingdao Photon Technology) har under pandemin haft svårt att få fart på kärnaffären, solljus i fastigheter. Samtidigt går det framåt med att upprätta dotterbolag i Kina. Dokumentation till de kinesiska myndigheterna har försetts vilka ska ge QPT ett godkännande för investering.

Scenarioanalys tillämpas
Mangold har valt att se på Parans utifrån en scenarioanalys. Utgångspunkten som valts är att intäkter från dotterbolaget i Kina börjar strömma in 2021. Tre olika scenarier har satts upp; ett positivt kallat bull, ett grundscenario base och ett försiktigt scenario, bear.

Uppsida i base-case
För att visa på hur värdet på bolagets aktie förändras vid olika avkastningskrav har Mangold utfört en känslighetsanalys. I vårt base-case med 14 procents avkastningskrav ser vi uppsida i aktien på drygt 20 procent. Det motiverade värdet per aktie sätts till 9,0 kronor vilket baseras på att bolaget kommer att generera intäkter från 2021 och framåt.


Länk till analysen

Läs mer om Parans Solar Lighting AB