Hem

Publicerat: 2020-09-07 10:06:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media publicerar utlåtande inför extra bolagstämma den 25 september

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media har kallat till extra bolagstämma den 25 september för att
utöka styrelsens bemyndigande, till att utöver emission av aktier även omfatta teckningsoptioner. Syftet är att utöka bolagets flexibilitet och handlingsfrihet i bland annat pågående förvärvsdialoger. Bolaget publicerar av den anledningen ett utlåtande inför den extra bolagstämman, enligt ett pressmeddelande.

Styrelsen har tagit ett inriktningsbeslut om att till år 2022 fördubbla koncernens storlek. En avgörande faktor för att kunna genomföra dessa planer är att bolaget bemyndigas att utöver aktier även utge teckningsoptioner, skriver Shortcut Media.

Styrelsen har sedan årsstämman bemyndigande om att emittera högst två miljoner aktier. Bemyndigandet föreslås nu utökas till att även omfatta teckningsoptioner.

Två tredjedelar av bemyndigandet, högst 1,33 miljoner aktier och/eller optioner avses utnyttjas för förvärv och andra strukturaffärer. En tredjedel av bemyndigandet, högst 0,67 miljoner optioner, avses utnyttjas i incitamentssyfte för nuvarande och framtida nyckelpersoner i verksamheten

Läs mer om Shortcut Media AB