Hem

Publicerat: 2020-10-12 15:26:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics ökar sitt marknadsfokus i Australien

Strokespecialisten Medfield Diagnostics har tecknat avtal med Palser Sales and Marketing Consulting. Avtalet innebär ett ökat fokus på att stärka Medfields närvaro i Australien och att söka nya strategiska samarbeten för både utveckling och kommersialisering. Förväntat resultat av samarbetet är ytterligare utvecklingsprojekt samt avtal för försäljning och distribution i Australien. Det framgår av ett pressmeddelande.

Medfield Diagnostics är sedan februari 2017 engagerad i ett forskningsavtal med Hunter Medical Research Institute, HMRI, i Newcastle, i delstaten New South Wales, Australien. Vid HMRI pågår sedan 2018 en strokestudie med MD100 Strokefinder från Medfield. Studien planeras utökas till att också omfatta ambulanssjukvården i Newcastle. På detta sätt kommer ytterligare information kunna inhämtas och användas i arbetet med att etablera Medfields mikrovågsteknik i den pre-hospitala akutsjukvården i Australien.

Läs mer om Medfield Diagnostics AB