Hem

Publicerat: 2020-10-22 08:05:07

Appspotr: Low-code här för att stanna - Mangold

Low-code här för att stanna
Appspotr, vars tjänst är en plattform för apputveckling för företag och organisationer, som kan ske utan avancerade tekniska kunskaper, så kallad low-code, styr om sin affärsmodell vilket Mangold ser som ett strategiskt rätt steg. Under året har bolaget ställt om sin SaaS-modell (Software-as-a-Service) från att tidigare bygga på både en PaaS-modell (plattform-som-tjänst) och AaaS-modell (app-som-tjänst) till främst PaaS. Appspotrs dotterbolag, Appsales, styrs därför om till att huvudsakligen sälja bolagets plattform. Inom PaaS ser vi samarbetsaffärer som nyckeln till att Appspotr ska uppnå en stor och stabil försäljningsvolym.

Stort intresse för att jobba med low-code
Intresset för low-code plattformar ökar ständigt och samhället är i ett skifte mot att allt fler använder dessa lösningar. Appspotr har bland annat märkt av intresset genom att bolagets utlysta tjänster lockat till sig många sökanden. Mangold anser att Appspotr positionerat sig väl på den snabbt växande marknaden med sin komplexa men ändå användarvänliga plattform som också har funktioner som konkurrenter saknar.

Fortsatt uppsida i aktien
Mangold använder sig av en DCF-modell med ett avkastningskrav om 14 procent för att få fram ett motiverat värde på aktien. Detta resulterar i en riktkurs på 1,10 kronor och en uppsida om 180 procent. Detta är en höjning jämfört med initialanalysens 1,00 krona per aktie.


Länk till analysen

Läs mer om AppSpotr AB