Hem

Publicerat: 2020-10-23 09:53:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Klimator AB: Klimator klättrar 43,5 procent i premiärhandeln på Spotlight

Mjukvarubolaget Klimator började idag den 23 oktober att handlas på Spotlight Stock Market.

Klimator är ett mjukvarubolag inom tillämpad vägklimatologi. Bolaget har en utvecklat en patenterad dataplattform som med mycket hög noggrannhet kan förutse vägväderförhållanden längs hela vägnät. Bolaget grundades 2001 och är idag baserat i Göteborg med 16 anställda.

Klimator genomförde inför noteringen en nyemission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, som övertecknades kraftigt. Bolaget tillfördes 21,25 miljoner kronor före emissionskostnader på 2 miljoner kronor.

Teckningskursen var 17 kronor per unit. En unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Teckningskursen motsvarade därmed 8,50 kronor per aktie.

Aktien har hittills idag handlats till 11,50 kronor som högst betalt och 10,20 kronor som lägst betalt. Klockan 09:50 var senast betalt 10,55 kronor. Aktier för 3,9 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag. Teckningsoptionen handlas samtidigt till 3,30 kronor.

Det sammanlagda värdet av två aktier och en teckningsoption blir därmed 24,40 kronor, vilket är 43,5 procent högre än teckningskursen på 17 kronor för en unit.

Läs mer om Klimator AB