Hem

Publicerat: 2020-10-23 10:35:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics föreslår att Anders Nordin väljs till ny styrelseordförande på extra stämma

Aktieägarna i strokespecialisten Medfield Diagnostics kallas till extra bolagsstämma den 10 november i Göteborg.

Valberedningen föreslås att stämman väljer Anders Nordin till ny styrelseledamot och till ny styrelseordförande.

Anders Nordin är vd för Balt Nordics, ett nordiskt försäljningsbolag inom den franska koncernen Balt Extrusion, som säljer produkter inom neurointervention, där trombektomi är ett betydande område. Anders Nordin har tidigare arbetat på Perimed, samt haft flera internationella roller inom Astra Zeneca och Dentsply Implants.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier i bolaget med högst 20 procent.

Läs mer om Medfield Diagnostics AB