Hem

Publicerat: 2020-11-04 08:17:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics ökar omsättningen i tredje kvartalet - högt tempo i kundrelationer

Strokespecialisten Medfield Diagnostics redovisar en högre omsättning och förlust i det tredje kvartalet i förhållande till samma period 2019.

Omsättningen steg 27,3 procent till 1,4 miljoner kronor (1,1).

Rörelseresultatet, samt resultatet före och efter skatt blev -2,2 miljoner kronor (-1,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,07).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,5 miljoner kronor (-2,2).

I rapporten uppger vd Stefan Blomsterberg att bolaget har högt tempo i arbetet med att bibehålla och skapa nya kundrelationer och nämner avtal med Palser, OHS och Vikand som bra exempel på detta. Blomsterberg uppger också att samarbetena med strategiska partners fungerar bra och att det är viktigt att de fortsätter.


Medfield Diagnostics, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 1,4 1,1 27,3%
Rörelseresultat -2,2 -1,6
Resultat före skatt -2,2 -1,6
Nettoresultat -2,2 -1,6
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,07
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,5 -2,2

Läs mer om Medfield Diagnostics AB