Hem

Publicerat: 2020-11-12 08:27:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media förbättrar rörelseresultat - presenterar tillväxtplan

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade. Bolaget presenterar i dag också en tillväxtplan.

Omsättningen sjönk 21,5 procent till 10,6 miljoner kronor (13,5).

Ebitda-resultat blev 0,3 miljoner kronor (-0,6).

Ebita-resultat blev 0,1 miljoner kronor (-0,7).

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet före skatt var -0,6 miljoner kronor (-1,6).

Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner kronor (-1,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,14).

Likvida medel uppgick till 2,8 miljoner kronor (4,9).

"Under årets tredje kvartal gick aktiviteten i verksamheten över från låg i juli till medelhög i september. Omsättningen är lägre än samma period föregående år, men resultatet är väsentligt bättre. [...] Under Q3 är resultatförbättringen jämfört med 2019 hela 0,9 miljoner kronor. Något som, givet omvärldsläget, är ett fantastiskt styrkebesked", säger vd Anders Brinck i en kommentar och tillägger att man har sett en ökande aktivitet in i fjärde kvartalet.

I samband med halvårsrapporten kommunicerades att styrelsen tagit ett inriktningsbeslut om att fördubbla verksamhetens storlek till 2022. I dagens rapport framgår bolagets nya tillväxtplan vars centrala budskap lyder:

- SMG ska fördubbla verksamhetens storlek till 2022. Det innebär att SMG innan slutet av 2022
ska ha en omsättning som i årstakt överstiger 120 miljoner kronor

- Rörelsemarginalen (ebita) ska vara inom ramen för nuvarande målsättning, 5-10 procent, och
därmed 2022 i årstakt uppgå till 6-12 miljoner kronor

- En rad marknadssegment där SMG redan är starka, till exempel inom Gaming och livesändningar, väntas se hög tillväxt framöver

- Koncernen ska, utöver organisk tillväxt, även genomföra i snitt ungefär ett förvärv per år de
kommande 2-3 åren

- I skrivande stund för vi förhandlingar kring indikativa bud på möjliga förvärvsobjekt som
tillsammans omsätter cirka 50 miljoner kronor


Shortcut Media, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 10,6 13,5 -21,5%
EBITDA 0,3 -0,6
EBITA 0,1 -0,7
Rörelseresultat -0,6 -1,5
Resultat före skatt -0,6 -1,6
Nettoresultat -0,6 -1,3
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,14
Likvida medel 2,8 4,9 -42,9%

Läs mer om Shortcut Media AB