Hem

Publicerat: 2020-11-12 09:36:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vindico Group AB: Vindico vänder till förlust

Säkerhetsbolaget Vindico redovisar en lägre omsättning och vänder till förlust i det tredje kvartalet jämfört med fjolårsperioden.

Omsättningen sjönk 37,5 procent till 2,5 miljoner kronor (4,0). Minskningen beror på covid-19, korttidspermitteringar och att bolaget därigenom inte haft möjlighet att träffa kunder.

Ebitda-resultat blev -0,7 miljoner kronor (0,6).

Rörelseresultatet, samt resultatet före och efter skatt blev -0,9 miljoner kronor (0,3).

Kassa uppgick till 3 000 kronor vid utgången av september, att jämföra med 11 000 kronor vid nyårsskiftet och 23 000 kronor samma period i fjol. Bolaget har nyligen genomfört en företrädesemission och tillförs cirka 5,5 miljoner kronor i nytt kapital.

I rapporten uppger vd Martin Nyberg att bolaget har ett bra produktsortiment och fokus är nu på att stärka kundbasen och bredda verksamheten geografiskt.

Bolaget lämnar inga prognoser men det långsiktiga målet är att växa organiskt med minst 30 procent per år samt genom förvärv.

"Efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i sin produktportfölj förväntas dock åter öka under 2021 när den av Coronapandemin orsakade situationen förväntas återgå till det normala", skriver Vindico.


Vindico, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 2,5 4,0 -37,5%
EBITDA -0,7 0,6
EBITDA-marginal 15,0%
Rörelseresultat -0,9 0,3
Rörelsemarginal 7,5%
Resultat före skatt -0,9 0,3
Nettoresultat -0,9 0,3

Läs mer om Vindico Group AB