Hem

Publicerat: 2020-11-17 08:40:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo Switchtech ökar omsättning och resultatet under tredje kvartalet

Teknikbolaget Vadsbo Switchtech ökade omsättningen och minskade förlusten i det tredje kvartalet. Ebitda-resultatet var positivt.

Omsättningen steg 4,3 procent till 7,2 miljoner kronor (6,9).

Ebitda-resultat blev 0,4 miljoner kronor (-0,1), med en ebitda-marginal på 5,6 procent.

Rörelseresultatet blev -0,4 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev -0,4 miljoner kronor (-0,5).

"Nettoomsättningen ökar samtidigt som lönsamheten har fortsatt att stärkas. DIY- och Exportförsäljningen har gått starkt trots att det är Corona-tider och vi ser att det kommer fortsätta. Vår projektförsäljning utvecklar sig bra och tjänsteförsäljningen bidrar till en bättre lönsamhet", skriver vd Henrik Lönner i rapporten.

Vadsbo Switchtech har under året sett över sina kostnader.

"Vi har arbetat oss in i ett nytt marknadssegment som krävt omställning i bolaget. Vi vet att vi har mer tillväxt är framför oss och vi vet att vi har en lönsam skalbar affärsmodell", skriver Lönner.

På grund av corona har bolaget haft leveransproblem i OEM-affären. Bolaget spår att leveranserna skall återgå till det normala framöver.

"Corona-påverkan eller inte, vi tar marknadsandelar i redan känd terräng och har etablerat oss på nya marknader där vi tidigare inte verkat", avslutar Henrik Lönner.Vadsbo Switchtech, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 7,2 6,9 4,3%
EBITDA 0,4 -0,1
EBITDA-marginal 5,6%
Rörelseresultat -0,4 -0,7
Nettoresultat -0,4 -0,5

Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB