Hem

Publicerat: 2020-11-18 08:34:58

Hoodin: Vinden vänder - Mangold

Hoodin, som utvecklat en plattform för bevakning av digitalt innehåll, har upplevt en ökad efterfrågan i slutet av det tredje kvartalet. Allt fler medicinteknik- och läkemedelsbolag ser sig just nu om efter verktyg som stöd för att bevaka publicitet kring sina egna produkter då det nya europeiska regelverket MDR, som kommer att kräva det, träder i kraft nästa år. Till följd av det märker Hoodin ett högt intresse från kunder och partners som vill teckna en licens eller ingå samarbeten. Hoodin anställer därför just nu för att stärka upp inom sälj- och affärsutveckling. Hoodin har för avsikt att göra det ännu lättare för kunder och partners genom att erbjuda möjligheten att teckna en licens direkt via hemsidan.

Hoodin rör sig till Storbritannien och Irland.
Övergången till enbart licensförsäljning skapar stabila och återkommande intäkter och gör affärsmodellen mer skalbar till skillnad från en projektbaserad affärsmodell. Bolaget investerar och arbetar även aktivt med förbättringsarbeten i sin plattform exempelvis för att korta ned ledtiden. Bolaget etablerar även en enhet för försäljning i Storbritannien och Irland via
konsulten Nicholas Wells då det är länder med stora lokala marknader och potentiella bolag att adressera. Wells har lång erfarenhet från branscherna och ett stort nätverk, vilket vi ser som positivt.

Upprepad riktkurs
Mangold står fast vid att det är först 2021 som Hoodin kommer att få en avsevärd försäljningstillväxt. Vi upprepar våra prognoser och spår fortsatt att Hoodin kan ta fem procent av de 80 000 potentiella kunder som finns inom medicinteknik- och läkemedelsbranschen. Vi upprepar även vår riktkurs om 10,70 kronor per aktie.


Länk till analysen

Läs mer om Hoodin AB