Hem

Publicerat: 2020-11-18 11:01:34

EQL Pharma: Stark pipeline ger goda förutsättningar för tillväxt - Analysguiden

Stark organisk tillväxt och lönsamhetslyft

EQL Pharma redovisade en nettoomsättning för andra kvartalet 2020/21 på 24,2 miljoner kronor, jämfört med 17,9 miljoner kronor för andra kvartalet 2019/20. Det ger en ökning 35,2 procent från föregående år. En del av ökningen är hänförlig till den tidigare kommunicerade ordern på förbrukningsartiklar motsvarande 8 miljoner kronor. Av dessa har 3 miljoner kronor fakturerats under bolagets andra kvartal. Tillväxten i generikaförsäljningen har bland annat drivits av lanseringen av ett nytt läkemedel. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 3,4 miljoner kronor, att jämföra med föregående års rörelseresultat på 1,2 miljoner kronor.

Positiva effekter från Covid-19

Spridningen av coronaviruset har tagit ny fart under kvartalet. Påverkan på EQL har varit relativt låg. Framförallt har produktmixen förändrats, där vissa produkter säljer mer till följd av restnoteringar hos konkurrenter och framförallt antibiotika säljer mindre på grund av minskade bakteriella infektioner som ett resultat av social distansering. Sammantaget blir påverkan en svagt ökande försäljning och stärkt bruttomarginal. Lägg därtill affären inom försäljning av förbrukningsartiklar till vården som möjliggjorts i samband med spridningen av Covid-19. Hittills har affärsområdet inbringat 85,1 miljoner kronor i försäljning 2020/21. Som vi kommenterade i vår senaste analys är detta ett potentiellt långsiktigt affärsben. Hittills bedöms intäkterna vara av engångskaraktär och det är ännu för tidigt att sia i om affären kommer att ha ett signifikant bidrag till in-tjäningen även på lång sikt.

Expansionsarbete fortlöper

Under årets första kvartal lades viktiga pusselbitar i arbetet med bolagets utlandsexpansion, där nyckelpersonal rekryterades i Stor-britannien och en välrenommerad firma anlitades i Tyskland. Arbetet har fortlöpt och en kartläggning genomförs för att avgöra vilka marknader som bolagets produkter och pipeline kan säljas på. Vidare undersöks också vilka marknader som försäljning i egen regi är möjlig på. Utlandsexpansionen är en viktig strategisk tillväxtdimension som behöver falla på plats för att nå bolagets högt ställda målsättningar.


Länk till analysen

Läs mer om EQL Pharma AB