Hem

Publicerat: 2020-11-19 09:09:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om NeoDynamics AB: Neodynamics rapporterar som förväntat inga intäkter i tredje kvartalet

Medicinteknikbolaget Neodynamics redovisar som förväntat inga intäkter i tredje kvartalet 2020. Rörelseförlusten steg jämfört med motsvarande kvartalet i fjol.

Nettoomsättningen var noll, i likhet med samma kvartal i fjol. Aktiverat arbete för egen räkning var 2,1 miljoner kronor (4,5) och övriga rörelseintäkter 0,6 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -6,7 miljoner kronor (-4,4).

Resultatet före och efter skatt var -6,7 miljoner kronor (-4,5). Resultat per aktie hamnade på -0,19 kronor (-0,29).

Bolaget håller idag den 19 november en extra bolagsstämma för att godkänna en riktad nyemission på 90 miljoner kronor, vilket ska täcka kapitalbehovet fram till början av 2022.

Neodynamics har fått sin första brittiska order av pulsbiopsisystemet Neonavia. Beställare är Buckinghamshire Healthcare NHS Trust, vilket meddelades i ett separat pressmeddelande idag.

"Neodynamics lanserar för närvarande biopsisystemet Neonavia i Storbritannien, Sverige och Tyskland. Bolaget planerar att i början av 2021 lämna in ansökanom marknadsgodkännandehos FDA i USA och därefter påbörja ansökan om marknadsgodkännande i Kina. Utvecklingskostnader förväntas minska kraftigt under resten av innevarande och kommande år, medan sälj- och marknadsföringskostnader förväntas stiga", skriver bolaget om framtidsutsikterna i delårsrapporten.Neodynamics, Mkr Q3-2020 Q3-2019
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -6,7 -4,4
Resultat före skatt -6,7 -4,5
Nettoresultat -6,7 -4,5
Resultat per aktie, kronor -0,19 -0,29

Läs mer om NeoDynamics AB