Hem

Publicerat: 2020-11-20 16:59:17

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Absolicon Solar Collector AB: Absolicon tecknar ramavtal med spanskt byggbolag

Avantiare Construcciones y Medioambiente har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Spanien. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avantiare är ett byggföretag baserat i Sevilla som tillhandahåller integrerade tjänster till kunder, från aktivt deltagande till utarbetande av själva projektet.

Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40-50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4 procent och försäljning av komponenter.

Ramavtalet beskriver de separata avtal som skall upprättas i processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning.

Förhandlingarna inför undertecknandet av ramavtalet har i detta fall gått fort och samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede. Diskussioner har just inletts om de första pilotinstallationerna av T160 i Spanien. Nu sker mer detaljerad kontraktsskrivning. Betalning sker steg för steg på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till provinsen Sichuan, uppger bolaget.

Läs mer om Absolicon Solar Collector AB