Hem

Publicerat: 2020-11-25 10:28:07

Absolicon: Spännande framtid - Analysguiden

Samarbete med Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit ökar försäljningsmöjligheterna

Som ett steg i att komplettera Absolicons erbjudande till kunder har man fört diskussioner med både Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkredit (SEK) i syfte att erbjuda finansiering för köp av solfångare och på så sätt minska den totala kostnaden för konvertering till förnyelsebar energi. På senare tid har det skett stora förändringar vad gäller statlig hjälp gällande energifinansiering då EKN i princip skall upphöra med finansiering av olja och kol och istället ge förmånliga villkor till mindre företag som arbetar med energiomställning. EU har dessutom föreslagit 60% minskade CO2 utsläpp till 2030 och bindande krav på klimatneutralitet fram till 2050. Konkret skulle avtal med EKN innebära garanterade betalningar från kunder vid avbetalningsköp och SEK skulle kunna ge förmånliga lån till köpare som vill ställa om från fossila bränslen som i sin tur kan betala Absolicon för en nyckelfärdig installation. Att kunna bidra med en finansieringslösning är viktigt då finansieringskostnaden är i princip den enda kostnaden man har efter den initiala installationen.

Storskalig fjärrvärme

Energimyndigheten beviljade i maj månad Absolicon SEK 8 miljoner i så kallad medfinansiering (total investering SEK 16 miljoner) för en demonstrationsanläggning för fjärrvärme i Västernorrlands län. De första solfångarna beräknas vara på plats redan i november. Anläggningen kommer stå klar under senare delen av 2021 och kunna generera 1 miljon kWh per år. Uppskattningsvis kommer anläggningen att kunna förse ca 25% av Härnösands (tätorten har ca 20 000 innevånare) behov av värme i fjärrvärmenätet en sommardag.

Värdering

Vi gör inga förändringar i våra prognoser framöver. För 2021 är prognosen intäkter på 45 MSEK vilket motsvarar en produktionslina. Vi ser ingen anledning till att detta ej skulle kunna infrias då man har god framgång i Sydafrika och man förväntar sig att sälja en produktionslina under 2021. Utöver detta finns stor chans att sälja ytterligare en produktionslina i Kenya under 2022. Vi behåller vår riktkurs om 165 kr per aktie och ser fortsatt att affären i Sydafrika med Greenline Africa och AB InBev som en potentiell trigger framöver.


Länk till analysen

Läs mer om Absolicon Solar Collector AB