Hem

Publicerat: 2020-11-27 14:33:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Provide IT Sweden AB: Provide IT förbättrade resultatet i andra kvartalet, räknar med fortsatt tillväxt

Digitala produktionsbyrån Provide IT redovisar ökande omsättning och rörelsevinst under andra kvartalet i sitt räkenskapsår jämfört med samma period året innan. Bolaget förmedlar att det rör sig om ett rekordkvartal.

Omsättningen steg 13,5 procent till 5,9 miljoner kronor (5,2).

Rörelseresultatet blev 1,6 miljoner kronor (0,4), med en rörelsemarginal på 27,1 procent (7,7).

Resultatet efter skatt blev 1,2 miljoner kronor (0,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,184 kronor (0,042).

Resultatförbättringen beror dels på starkare efterfråga samt en effektivisering av försäljningsarbetet. Vidare har kostnadsbesparingar bidragit.

Likvida medel uppgick till 12,3 miljoner kronor (4,1).

Vd Bawan Faraj skriver att man upplever fortfarande en god efterfråga på deras tjänster och förväntar sig fortsatt tillväxt under kommande kvartal.


Provide IT, Mkr Q2-2020/2021 Q2-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 5,9 5,2 13,5%
Rörelseresultat 1,6 0,4 300,0%
Rörelsemarginal 27,1% 7,7%
Nettoresultat 1,2 0,3 300,0%
Resultat per aktie, kronor 0,184 0,042 338,1%
Likvida medel 12,3 4,1 200,0%

Läs mer om Provide IT Sweden AB