Hem

Publicerat: 2020-11-27 16:26:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics första algoritm i Strokefinder MD100 visar bra prestanda

Strokespecialisten Medfield Diagnostics meddelar att utvecklingsarbetet och den kliniska insamlingen av data har nu resulterat i att den första algoritmen i Strokefinder MD100 har nått en prestanda som bolaget och sjukvården bedömer är tillräckligt hög för att lansera första generationen MD100 på marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det här betyder att Medfield nu påbörjar arbetet med att formalisera en låsning av algoritmen, vilket kommer att pågå under cirka fyra veckor. Den kliniska strokedata som ligger till grund för låsningen kommer från pågående strokestudier i Sverige, Norge och Australien.

"Vår bedömning tillsammans med klinisk expertis är att en MD100, som i ambulansmiljön kan hjälpa till att skilja strokepatienter från patienter som inte har stroke, tillför ett stort kliniskt värde. På kortare tid än 5 minuter kommer ambulanspersonal få objektiv information som underlag för beslut om patienters vårdbehov. Det möjliggör kortare tid till att rätt behandling kan påbörjas", skriver Medfield Diagnotics.

Efter låsning av den första algoritmen kommer arbetet med att verifiera prestandan att inledas. För detta arbete behövs en ny uppsättning kliniska strokedata. Insamlingen av denna data har redan påbörjats.

Läs mer om Medfield Diagnostics AB