Hem

Publicerat: 2020-12-15 09:21:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cessatech A/S: Cessatechs optionsprogram till vd och styrelse fastställt

Det är nu fastställt att 334 800 teckningsoptioner kommer att erbjudas till vd och styrelse i det danska life science-bolaget Cessatech. Villkoren är i linje med vad som kommunicerades i prospektet inför noteringen.

Fördelningen är 248 000 optioner till vd, 24 800 till styrelseordförande och 12 400 per styrelseledamot.

Varje option ger rätt att teckna en aktie mot en betalning av 10 danska kronor med tillägget av Cibor 3-månader plus 4 procentenheter från och med 1 januari 2021.

Optionerna kan utnyttjas under perioden 1 januari 2024 till 31 december 2026 eller i samband med en exit. Om de utnyttjas till fullo medför det en utspädning på 2,30 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Cessatech börjar handlas på Spotlight Stock Market imorgon 16 december.

Läs mer om Cessatech A/S