Hem

Publicerat: 2020-12-16 07:10:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Acosense AB: Acosense genomför en riktad nyemission på 8,0 miljoner kronor, emitterar teckningsoptioner

Instrumentföretaget Acosense har beslutat att genomföra en riktad nyemission på 8,0 miljoner kronor. Boalget emitterar även vederlagsfria teckningsoptioner till aktieägarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med den riktade nyemissionen är att finansiera en ökning av takten i bolagets försäljningsarbete och fortsätta investera i produktutveckling. Acosense emitterar 6,67 miljoner aktier till en teckningskurs på 1,20 kronor per aktie riktad till en grupp om 21 investerare. Bland dessa kan nämnas Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Divergensia, vilka båda är ägare i bolaget sedan tidigare, samt Formue Nord. Teckningskursen motsvarar en rabatt på 15 procent på den volymviktade kursen de senaste 30 handelsdagarna. Bolaget tillförs 8,0 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,5 miljoner kronor. Acosense har därefter 23,40 miljoner aktier utestående.

Vidare avser bolaget emittera 7,80 miljoner teckningsoptioner TO2 till befintliga ägare samt de nya investerarna. Samtliga aktieägare erhåller en teckningsoption TO2 för var tredje befintlig aktie.

Teckningsoptionerna TO2 kan utnyttjas i september 2021 för att teckna aktier. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att tillföras högst 15,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsoptionerna TO2 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter emissionen av dessa.

Läs mer om Acosense AB