Hem

Publicerat: 2020-12-18 17:43:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics tillförs 5,2 miljoner kronor genom optionsinlösen och riktad nyemission

Strokespecialisten Medfield Diagnostics avslutade den 16 december utnyttjandeperioden för bolagets teckningsoptioner TO 1. Totalt utnyttjandes 1,50 miljoner teckningsoptioner TO 1, vilket
innebär en anslutningsgrad om 93,4 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen har, för att bolaget ska erhålla den fulla finansieringen som avsetts med teckningsoptionsnyttjandet, beslutat om en riktad nyemission om 105 912 aktier, motsvarande 0,3 miljoner kronor, till bland annat aktieägarna: Olle Stenfors, Ivar Nordqvist och Lars Ekengren som lämnat garantiåtagande i samband med optionsinlösenförfarandet. För garantiåtagandet utgår ingen ersättning.

Medfield tillförs genom nyttjandet av teckningsoptioner TO 1 samt genom den riktade nyemissionen totalt 5,2 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 0,4 miljoner kronor. Bolaget har därefter 30,47 miljoner aktier utestående.

- Vi ser en mycket positiv reaktion från marknaden på att bolaget inom kort låser algoritmen för strokedetektion och tar steget in i verifieringen av prestandan i MD100, Strokefinder. Det reflekteras dessutom i anslutningsgraden i emissionen. Aktieägarnas engagemang i emissionen visar på ett förtroende vilket ger trygghet och stabilitet i det fortsatta arbetet, säger vd Stefan Blomsterberg.

Läs mer om Medfield Diagnostics AB