Hem

Publicerat: 2020-12-22 17:55:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vindico Group AB: Vindico gör två förvärv, startar nytt affärsområde samt byter bolagsnamn - flyttas till observationslistan

Säkerhetsbolaget Vindico förvärvar samtliga aktier i såväl EHC Intressenter AB som Stenhöj Sverige AB (Enviroclean). Mot bakgrund av detta startas ett nytt affärsområde och man byter även namn till Sustainion Group. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen för EHC är cirka 37,5 miljoner kronor, medan förvärvslikviden för Enviroclean är cirka 12 miljoner kronor. Båda förvärven finansieras med apportemissioner till teckningskurserna 0,52 kronor. I det förstnämnda fallet rör det sig om drygt 72,3 miljoner aktier, och i det andra om cirka 23,5 miljoner aktier.

EHC Intressenter äger 90,1 procent av aktierna i EH Teknik AB, som utvecklar, producerar och säljer dieselpartikelfilter och annan avgasreningsutrustning. Bolaget beräknas omsätta runt 25 miljoner kronor med ett resultat före skatt om cirka 7 miljoner kronor för räkenskapsåret 2020.

Enviroclean sysslar med avgasmätningsutrustning och förväntas omsätta 20 miljoner kronor med ett resultat före skatt om 1,3 miljoner kronor under räkenskapsåret 2020.

Styrelsen kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 12 februari 2021. Förvärven är villkorade av ett godkännande därifrån.

De två förvärven bildar ett nytt affärsområde inom Vindico kallat Miljöteknik.

Det nya moderbolaget skall namnändras till Sustainion Group och man nämner att proforma hade den nya koncernen omsatt cirka 60 miljoner kronor i år med god lönsamhet.

Spotlight Stock Market meddelar att bolaget flyttas till observationslistan, då man bedömer att bolaget genomgår en väsentlig förändring i och med dessa nyheter.

Läs mer om Vindico Group AB