Hem

Publicerat: 2020-12-23 14:18:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ECOMB AB: Ecombs företrädesemission övertecknades kraftigt

Industribolaget Ecombs företrädesemission övertecknades kraftigt, med en teckningsgrad om 310,9 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Drygt 14,1 miljoner aktier (93,2 procent) tecknades med företräde och 32,8 miljoner aktier (217,7 procent) utan företräde.

Således utgick ingen ersättning för garantiåtagandena. I kombination med den riktade nyemissionen tillförs bolaget därmed cirka 8,5 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader.

Läs mer om ECOMB AB