Hem

Publicerat: 2021-01-11 12:49:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Absolicon Solar Collector AB: Absolicon tecknar ramavtal med Planet Soar avseende förvärv av produktionslina

Solenergibolaget Absolicon tecknar ett ramavtal med Planet Soar avseende förvärv av produktionslina för solfångaren T160 i Frankrike, enligt ett pressmeddelande.

Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare per år. Absolicons uppskattning är dock att det tar tid innan Planet Soar utvecklat solvärmemarknaden så att de volymerna kan uppnås.

Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40-50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4 procent och försäljning av komponenter.

Absolicon levererar hårdvara, konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det påpekas att förhandlingarna har gått fort och samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede. Diskussioner har just inletts om de första pilotinstallationerna av T160 i Frankrike.

Läs mer om Absolicon Solar Collector AB