Hem

Publicerat: 2021-01-13 12:17:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om FluoGuide A/S: Fluoguide får grönt ljus att fortsätta till tredje dosnivån med FG001

Forskningsbolaget Fluoguide får grönt ljus att fortsätta till den tredje dosnivån med FG001 i sin pågående fas 1/2-studie inom höggradigt gliom (högmaligna). Det framgår av ett pressmeddelande.

Utvärderingen av den andra dosnivån har slutförts och rapporterats till doseskaleringskommittén, som ger sitt godkännande att fortsätta.

Resultaten från den andra dosnivån överensstämmer med data från den första, i termer av säkerhet och tolerabilitet. Mer analys behövs för att bekräfta att den tumörvävnad som visats upp med hjälp av ljus faktiskt är cancer samt att den vävnad som inte har lyst upp är fri från cancer.

Det framgår även att rekryteringen av patienter under de kommande månaderna kan komma att sakta ned till följd av den pågående coronapandemin.

Läs mer om FluoGuide A/S