Hem

Publicerat: 2021-01-27 15:25:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Prebona AB: Prebona sätter nya finansiella mål, kassaflödespositiva runt årsskiftet 21/22

Materialteknikbolaget Prebona ska fokusera på att etablera sig hos stora globala marknadsaktörer, där den största chansen för signifikant, långsiktig tillväxt bedöms finnas. Vidare sätts nya finansiella mål. Det framgår av en verksamhetsuppdatering.

Ambitionen är att vara kassaflödespositiva runt årsskiftet 2021/2022.

"Vi baserar den målsättningen på det ökade intresset för framförallt produkterna Prebona OdorControl samt Prebona Disinfect. Dessutom har vi nu, för dessa produkter, de grundläggande tester samt miljöcertifieringar som behövs för en effektiv affärsutveckling", kommenterar bolaget.

2024 är målsättningen att omsätta 80 miljoner kronor med en ebitda-marginal över 20 procent.

Prebona har identifierat tre så kallade value propositions för att kunna knyta till sig globala bolag, i form av en bred och flexibel teknisk plattform, en miljövänlig och hållbar teknologi samt att man är ett renodlat ingrediensvarumärke som stärker kundernas egna varumärken.

Bolaget kommer dock fortsätta sälja till både mindre och större aktörer.

Det framgår även att Prebona har flera pågående affärsdiskussioner med olika bolag angående kortsiktiga affärsmöjligheter. Dessa gäller framförallt de antimikrobiella produkterna.

Vidare uppges den internationella närvaron utökas löpande, vilket exemplifieras genom bland annat inledda förhandlingar med två indiska bolag kring försäljningsrättigheter.

Läs mer om Prebona AB