Hem

Publicerat: 2021-02-12 13:20:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Everysport Media Group AB: Everysport Media kallar till extra stämma den 17 mars för att besluta om incitamentsprogram

Aktieägarna i sportmediebolaget Everysport Media kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 17 mars. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av 90 850 nya A-aktier till teckningskursen 17,27 kronor per aktie som tecknas av bolagets vd Hannes Andersson.

Vidare föreslås stämman godkänna ett incitamentsprogram för vd, övriga ledande befattningshavare och vissa anställda på 181 648 teckningsoptioner, fördelat på två olika serier med olika löptider. Programmet omfattar 65 personer.

Läs mer om Everysport Media Group AB