Hem

Publicerat: 2021-02-18 08:37:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Everysport Media Group AB: Everysport Media ökade omsättningen och vinsten i fjärde kvartalet

Sportmediebolaget Everysport Media förbättrade både omsättningen och vinst i det fjärde kvartalet, jämfört med året innan. Ingen utdelning föreslås (0).

Omsättningen steg 4,9 procent till 23,7 miljoner kronor (22,6).

Ebitda-resultat blev 2,7 miljoner kronor (3,3), med en ebitda-marginal på 11,4 procent (14,6).

Rörelseresultatet blev 1,6 miljoner kronor (1,4), med en rörelsemarginal på 6,8 procent (6,2).

Resultatet efter skatt blev 2,9 miljoner kronor (1,1) och per aktie 0,63 kronor (0,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 4,0 miljoner kronor (3,1).

Vd Hannes Andersson uppger sig vara mycket nöjd med att bolaget levererar tillväxt under pandemin och det med fortsatt god marginal. I vd-ordet påpekar han också att B2C-segmentet växte med 30 procent mot samma perioden året innan och stod för 35 procent av koncernens totala omsättning.

”Under 2021 kommer vi att fortsätta investera i befintliga och nya produkter, utöka satsningen på B2C-segmentet, samt fokusera på att stärka våra positioner både i Sverige och internationellt. Med hänsyn till den osäkerhet som ännu råder i samhället och hur det eventuellt kan påverka när större sportevenemang kan arrangeras i många länder, väljer vi att inte ge någon prognos för helåret 2021”, säger Hannes Andersson.


Everysport Media, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 23,7 22,6 4,9%
EBITDA 2,7 3,3 -18,2%
EBITDA-marginal 11,4% 14,6%
Rörelseresultat 1,6 1,4 14,3%
Rörelsemarginal 6,8% 6,2%
Nettoresultat 2,9 1,1 163,6%
Resultat per aktie, kronor 0,63 0,25 152,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 4,0 3,1 29,0%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Everysport Media Group AB