Hem

Publicerat: 2021-02-18 09:06:17

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo Switchtechs ebitda-resultat ökade i fjärde kvartalet

Teknikbolaget Vadsbo Switchtech redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Ebitda-resultatet steg under kvartalet. Ingen utdelning föreslås.

"Det fjärde kvartalet blev det bästa kvartalet någonsin med en omsättningsökning på 29 procent jämfört med föregående år och dessutom med god lönsamhet", skriver vd Henrik Lönner i rapporten. Han säger också att de har identifierat ett nedskrivningsbehov av bolagets immateriella tillgångar om 1,6 miljoner kronor inom drivdon.

Omsättningen steg till 13,1 miljoner kronor (10,1).

Ebitda-resultat blev 2,1 miljoner kronor (0,2), med en ebitda-marginal på 16,0 procent (2,0).

Rörelseresultatet blev 0,0 miljoner kronor (-3,5).

Resultatet före skatt var -0,6 miljoner kronor (-3,5).

Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner kronor (-3,9).

Ingen utdelning föreslås (0). Framtida vinster kommer att användas för framtida expansion. Detta är enligt bolagets nuvarande utdelningspolicy. Styrelsen kommer varje år att diskutera huruvida utdelningspolicyn skall ändras, skriver bolaget.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,7 miljoner kronor (2,6).


Vadsbo Switchtech, Mkr Q4-2020 Q4-2019
Nettoomsättning 13,1 10,1
EBITDA 2,1 0,2
EBITDA-marginal 16,0% 2,0%
Rörelseresultat 0,0 -3,5
Resultat före skatt -0,6 -3,5
Nettoresultat -0,6 -3,9
Kassaflöde från löpande verksamhet 1,7 2,6
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB