Hem

Publicerat: 2021-02-19 06:50:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics rörelseförlust minskade

Strokespecialisten Medfield Diagnostics rapporterar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade under perioden.

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-2,8).

Resultatet före och efter skatt var -1,5 miljoner kronor (-2,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,11).

Ingen utdelning föreslås (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -10,4 miljoner kronor (-4,1).

Likvida medel uppgick till 6,6 miljoner kronor (18,6).

"Efter ett framgångsrikt utvecklingsarbete togs beslut att låsa algoritmen för strokedetektion. I detta arbete har Medfields ”advisory board” haft en viktig roll bland annat i diskussioner om prestanda och värdet av Strokefinderdata som beslutsunderlag i den prehospitala vårdkedjan. Beslutet att låsa algoritmen var en mycket viktig milstolpe för bolaget som också innebar att arbetet påbörjats med att verifiera prestandan samt att validera MD100 systemet inför CE-märkningen", skriver bolaget i rapporten.


Medfield Diagnostics, Mkr Q4-2020 Q4-2019
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,5 -2,8
Resultat före skatt -1,5 -2,8
Nettoresultat -1,5 -2,8
Resultat per aktie, kronor -0,05 -0,11
Kassaflöde från löpande verksamhet -10,4 -4,1
Likvida medel 6,6 18,6
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Medfield Diagnostics AB