Hem

Publicerat: 2021-02-19 12:00:16

Peptonic Medical: FDA-godkännande för VagiVital ger höjd riktkurs - Analysguiden

VagiVital godkänt av FDA

I november fick VagiVital marknadsgodkännande från amerikanska FDA. VagiVital är Peptonic Medicals receptfria, CE-märkta och hormonfria egenvårdsprodukt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. Produkten är ny på den amerikanska marknaden, men har funnits på ett antal marknader i Europa sedan 2018, och befinner sig i en introduktionsfas på utvalda marknader i Asien. I Sverige säljs produkten i fysiska butiker och online hos de stora apotekskedjorna. Covid-19-pandemin gjorde att 2020 blev något av ett mellanår för försäljningsutvecklingen för bolaget. Detta då man är beroende av återförsäljare med fysisk distribution även om försäljningen online kommer bli allt viktigare i framtiden. Bolaget rapporterar att man under hösten sett en återhämtning i butiksförsäljningen av VagiVital i Sverige efter en nedgång under Q2. Våra nya estimat reflekterar dock att 2020 blivit ett mellanår och vi skjuter vårt lanseringsscenario för VagiVital framåt i tiden

Övriga händelser under Q3

Under hösten har bolaget genomgått en omorganisation och bildat två affärsenheter: Business Unit VagiVital och Business Unit Lunette. Detta efter sommarens förvärv av finska Lune Group, det finländska bolaget bakom menskoppen Lunette. Då Lune haft en stor del av sin försäljning i USA hoppas man även kunna lansera VagiVital genom dessa kanaler på den viktiga amerikanska marknaden. Under hösten erhöll bolaget även ytterligare order på 106 000 enheter VagiVital från sin kinesiska partners Yuanjia Bio. Produkten används i en stor studie i Kina och man väntar besked under Q1 2021 kring vad som krävs för en slutlig registreringsansökan. Under september presenterade Peptonic Medical positiva resultat från den senaste kliniska studien med VagiVital hos kvinnor som tar antiöstrogen som ett led i sin cancerbehandling. Resultaten visade på kraftig lindring av de mest besvärande symtomen och samtliga förbättringar var statistiskt signifikanta.

Vi höjer vår riktkurs till 2,10 kr

Peptonic Medical har identifierat området kvinnohälsa som ett område som tidigare varit underprioriterat. Att VagiVital nu blivit godkänt av FDA föranleder oss att höja vår riktkurs till 2,10 kr (tidigare 1,80 kr). Vi tror att vidare etablering på befintliga marknader kommer driva försäljningen av VagiVital och ser betydande potential vid framgångsrik lansering.


Länk till analysen

Läs mer om PEPTONIC Medical AB