Hem

Publicerat: 2021-02-22 12:33:43

Initiator Pharma: Flyger under radarn - Penser

Rapporten för Q4"20 visade på god kostnadskontroll och att det inte slösas, där exempelvis personalkostnaderna uppgick till modesta 110 tDKK och rörelsekostnaderna minskade till 2,1 mDKK (2,5). Bolaget har inget akut behov av kapitaltillskott efter teckningsoptionsinlösen i december och vid utgången av 2020 uppgick likvida medel till 13,5 mDKK som vi bedömer ger finansiering minst 12 månader framåt.

Viktigaste beskedet var att pågående studie för IP2018 och planering av ny studie för IPED2015 löper enligt plan. Att bägge studierna genomförs i Storbritannien, där vaccineringen gått snabbt framåt, ger anledning till optimism att förseningar kan undvikas.

Efter rapporten gör vi endast mindre justeringar i våra prognoser, men de påverkar inte värderingen och upprepar därför vårt motiverade värde om 11-12 kr.


Länk till analysen

Läs mer om Initiator Pharma A/S