Hem

Publicerat: 2021-02-23 12:00:27

Redsense Medical: Ingen förändring i Q4"20 - Penser

Redsense Medicals försäljning i Q4"20 på ca 2 mkr var i nivå med Q3"20. Redsense Medical har, med en likviditet på 65 mkr och en stabil ägarbas, goda förutsättningar att hantera den, på kort sikt, svårbedömda situationen. Vi värderar Redsense Medicals befintliga verksamhet inom dialys till 45 kr per aktie, inklusive nettokassa om knappt 5 kr per aktie. Sårvård bidrar med ytterligare 30 kr per aktie, vilket summerar till ett totalt motiverat värde om ca 75 kr.

Länk till analysen

Läs mer om Redsense Medical AB