Hem

Publicerat: 2021-02-23 16:39:40

Obstecare: Vi väntar oss ett framgångsrikt 2021 - Analysguiden

Vi ser fortsatt stora möjligheter till tydligt värdeskapande för Obstecare.

Ny FDA-ansökan lämnas in under första halvåret

ObsteCare förväntas lämna in en ny FDA-ansökan för den moderniserade versionen av AFL®-systemet under H1 2021. Det bör leda till ett marknadsgodkännande under Q1 2022 och en påföljande USA-lansering under Q2 2022. Bolaget fattade 2020 ett strategiskt beslut att fokusera på Europa och senarelägga FDA-ansökan. USA kommer alltid att vara en viktig marknad för ObsteCare och bland övriga förberedelser inför den kommande lanseringen har man bl.a. förstärkt sin säljorganisation och etablerat ett nytt medicinskt råd, där två välrenommerade amerikanska forskare nu ingår.

ObsteCares nya instrument CE-märkt

Med ObsteCares AFL®-metod får sjukvårdspersonal ett bättre beslutsunderlag under värksvaga förlossningar. Varje akut kejsarsnitt som kan undvikas medför samhälls- och vårdekonomiska vinster, vid sidan av ökad säkerhet för mor och barn. Den nya versionen av ObsteCares instrument blev CE-märkt under december 2020, och den första leveransen har gått iväg till kund.

Avtal med flera nya distributörer

Covid-19 pandemin gjorde att 2020 blev ett mellanår i termer av försäljningsutveckling för ObsteCare. Både karantän och kraftfull nedstängning har hindrat besök hos kliniker och dialog med dessa, vilket ledde till en mer omfattande påverkan på bolagets säljverksamhet än vad man tidigare bedömt. Den fullt garanterade nyemission som bolaget nu genomför kommer tillföra bolaget 24 mkr som ska användas till FDA-ansökan, samt expansion i Europa och Asien. Bolaget har under slutet av 2020 tecknat avtal med två nya distributörer, Vingmed för den nordiska marknaden och OLM i Irland. Man har dessutom etablerat samarbeten med de välrenommerade universitetssjukhusen i Ulm i Tyskland och Akershus i Norge.

Vi upprepar vår riktkurs 2,70 kr

Varje år föds 130 miljoner barn i världen och värksvaga förlossningar är ett globalt problem. ObsteCare har utvecklat AFL®-metoden för att mäta och följa mjölksyrahalten i fostervattnet för att bättre kunna anpassa förlossningsvården och står väl förberett för den internationella lanseringen med sina 10 kontrakterade distributörer. Vi upprepar vår riktkurs 2,70 kr och ser fortsatt stor potential i ObsteCares teknik och bolagets aktie.


Länk till analysen

Läs mer om ObsteCare AB