Hem

Publicerat: 2021-02-24 06:52:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Acosense AB: Acosense rapporterar lägre förlust i Q4

Instrumentföretaget Acosense redovisar en blygsam omsättning och en minskad förlust i det fjärde kvartalet jämfört med fjolårsperioden.

Nettoomsättningen uppgick till 40 000 kronor (200 000).

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet efter skatt blev -1,9 miljoner kronor (-2,2), och per aktie -0,12 kronor (-0,14).

Likvida medel uppgick till 15,3 miljoner kronor (12,0).

"Genom de tekniska och kommersiella framsteg som tagits under sista delen av 2020 ser utgångspunkten för 2021 bra ut. Efter den riktade nyemissionen som genomfördes under december 2020 där ett antal nya och befintliga större ägare tillförde 8 miljoner kronor har vi en stabil finansiell situation som tillåter oss att öka farten i verksamheten", säger vd Kurt Nilsson i rapporten.


Acosense, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,0 0,2
Rörelseresultat -1,9 -2,1
Nettoresultat -1,9 -2,2
Resultat per aktie, kronor -0,12 -0,14
Likvida medel 15,3 12,0 27,5%
Utdelning per aktie, kronor 0

Läs mer om Acosense AB