Hem

Publicerat: 2021-02-26 08:28:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Calmark Sweden AB: Calmark redovisar som förväntat inga intäkter i fjärde kvartalet

Medicinteknikbolaget Calmark redovisar som förväntat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten ökade. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Nettoomsättningen uppgick till noll kronor, i likhet med motsvarande kvartal föregående år.

Rörelseresultatet blev -4,0 miljoner kronor (-2,3).

Resultatet efter skatt blev -4,0 miljoner kronor (-2,3). Resultatet per aktie blev -0,15 kronor (-0,11).

Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

- Arbetet med covid-19 produkten går enligt plan och beräknas kunna vara klar för marknad under första kvartalet 2021. Vi ser hur den andra vågen av viruset har påverkat världen och vi arbetar hårt för att kunna få fram produkten så fort som möjligt. Distributörsavtal finns redan på plats och arbetet med att utöka produktionen pågår och beräknas vara klart under våren, kommenterar vd Anna Söderlund i bokslutet.

- Med tanke på hur stora möjligheter det finns i närtid för Calmark, beslutade vi att kapitalisera upp bolaget för att kunna förkorta tiden till att nå break-even. Under december månad genomfördes två emissioner, dels en riktad emission på 26,5 miljoner kronor och dels en inlösen av teckningsoptioner på 10,6 miljoner. Jag vill tacka alla investerare som bidragit och som tror långsiktigt på bolaget. Nu har vi en välfylld kassa som ger oss möjlighet att snabbt världslansera båda våra produktportföljer, bygga färdigt organisationenoch fortsätta vår satsning på Kina, fortsätter Anna Söderlund.Calmark, Mkr Q4-2020 Q4-2019
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -4,0 -2,3
Nettoresultat -4,0 -2,3
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Calmark Sweden AB