Hem

Publicerat: 2021-02-26 11:07:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Dalsspira Mejeri AB: Dalsspira minskar omsättning och resultat under fjärde kvartalet, tror på försäljningsåterhämtning

Mejeriet Dalsspira redovisar minskad omsättning och ökad förlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget gör bedömningen att man kan ta återhämta försäljningstappet när samhällsläget lugnat ned sig.

Omsättningen sjönk 11,8 procent till 6,7 miljoner kronor (7,6).

Dalsspiras analys av minskningen är att det är en konsekvens av förändrade köpmönster till följd av covid-19.

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-0,5), i linje med resultatet efter skatt.

Resultat per aktie hamnade på -0,21 kronor (-0,09).

Ingen utdelning föreslås (0).

Vd Malin Jakobsson skriver i en kommentar till rapporten att bolaget under hösten har analyserat och diskuterat internt men framförallt med mejeribolagets kunder kring vad minskningen i försäljning kan bero på.

Svaren återfinns till stora delar i pandemin, bedömer man.

"Restriktionerna för att minska spridningen av covid-19 har inneburit stora påfrestningar för många och det som påverkat oss är förändrade köpmönster. För Dalsspira har restriktionerna inneburit att en stor och trogen kundgrupp av äldre inte längre vistas i butik", förklarar bolagschefen.

En annan för bolaget stor kundgrupp, norrmännen, har heller inte besökt västkusten och Dalsland i samma utsträckning som tidigare år.

"Vår starka tro är dock att det går att få tillbaka en del av den förlorade försäljningen när läget i landet lugnar sig", avslutar Jakobsson.


Dalsspira, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 6,7 7,6 -11,8%
Rörelseresultat -1,5 -0,5
Nettoresultat -1,5 -0,6
Resultat per aktie, kronor -0,21 -0,09
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Dalsspira Mejeri AB