Hem

Publicerat: 2021-02-26 12:03:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amido AB (publ): Amido minskar omsättning och resultat i fjärde kvartalet, flera förväntningar inför 2021

Teknikbolaget Amido redovisar minskad omsättning och ett sämre resultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Fokus under 2021 kommer ligga på försäljning och leverans.

Omsättningen sjönk 7,5 procent till 3,7 miljoner kronor (4). Skillnaden i omsättning uppges komma från högre aktiverat arbete och kundfinansierad utveckling under jämförelseperioden.

Ebitda-resultat blev -0,3 miljoner kronor (1,6).

Resultatet före skatt var -0,9 miljoner kronor (1,1), i linje med det efter skatt.

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (0,05).

Ingen utdelning föreslås (0).

Vd Johnny Berlic skriver om förväntningarna inför 2021, där en punkt är en fortsatt ökning av Smart passagekunder med en stor tonvikt på senare delen av året där Amido tecknar avtal med och ansluter stora kunder.

Andra förväntningar är att räddningstjänster och Regioner fortsätter ansluta till Smart passage så marknaden passerar fem miljoner människor. Detta ihop med punkterna anslutning av kunder utanför Sverige samt de första leveranserna till paketboxar.

"2020 var fokus på att bygga tjänster och få de första kunderna. Detta lyckades till stora delar. Fokuset 2021 är sälj, sälj, sälj, leverans, leverans, leverans. Mot slutet av året skall detta resulterat i att grunden är lagd, med återkommande intäkter in i 2022, för att då visa vinst under tillväxt", kommenterar bolagschefen.


Amido, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 3,7 4 -7,5%
EBITDA -0,3 1,6
EBITDA-marginal 40,0%
Resultat före skatt -0,9 1,1
Nettoresultat -0,9 1,1
Resultat per aktie, kronor -0,04 0,05
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Amido AB (publ)