Hem

Publicerat: 2021-02-26 13:30:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ECOMB AB: Ecomb tappar intäkter och vänder till förlust fjärde kvartalet

Industribolaget Ecomb tappar intäkter och vänder till förlust i fjärde kvartalet 2020 jämfört med vinst motsvarande kvartal föregående år.

Nettoomsättningen sjönk 84,6 procent till 0,2 miljoner kronor (1,3).

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (0,2).

Resultatet före och efter skatt var -0,7 miljoner kronor (0,2). Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (0,01).

Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

Orderstocken ökade något under det fjärde kvartalet 2020 då en ny order från Frankrike kom.

"Det senaste årets utveckling inom energi- och miljösektorn visar att Ecomb ligger rätt i tiden.
Ombyggnader av befintliga fossileldade pannor kommer att vara en stark marknad framöver, liksom nya pannor för olika typer av avfallsfraktioner. Den katastrofala branden i Kagghamra utanför Stockholm är bara ett exempel på systemfel som måste ändras. Okontrollerad deponering av avfall, vilket sker på många håll i världen, där avfallet förr eller senare antänds eller självantänder är den absolut sämsta ”kvittblivningen” och något som genererar megautsläpp av miljöfarliga ämnen jämfört med en modern avfallseldad panna. Nya avfallspannor, till exempel i Kina, är också en intressant marknad för våra produkter. Hårdare krav på utsläpp av CO2 och mer omfattande handel med utsläppsrätter kräver effektivare förbränningsprocesser, vilket gynnar våra affärsmöjligheter", kommenterar vd Ulf Hagström framtidsutsikterna i bokslutet.

"Hav och sjöar har fått betala ett högt pris för att lagra överskott av både koldioxid och näringsämnen. Detta är ett gigantiskt globalt problem som på senare tid uppmärksammats. Vätgassamhället kommer och vår vision är att utveckla vår mobila syresättningsteknik till att även omfatta vätgasproduktion och försäljning av vätgas på den framtida energimarknaden. Framtiden ser därför synnerligen intressant ut för bolagets båda ben", avslutar Ulf Hagström.


Ecomb, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,2 1,3 -84,6%
Rörelseresultat -0,6 0,2
Rörelsemarginal 15,4%
Resultat före skatt -0,7 0,2
Nettoresultat -0,7 0,2
Resultat per aktie, kronor -0,02 0,01
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om ECOMB AB